Rakendusadministraator
Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ tegusa kollektiiviga liituma 
RAKENDUSADMINISTRAATORIT

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 30. oktoobriks 2022

Peamised tööülesanded:
 • laboriandmete haldamistarkvarale ettevõttesisese toe pakkumine
 • tarkvara töö parendamine koostöös kasutajate ja tarnijaga 
 • failihoidla haldamine
 • failinimede standardiseerimine
 • olemasolevate andmete (failide) korrastamine ja süstematiseerimine 

Ootame kandideerima kui: 
 • omad IT või loodusteaduste alast kõrgharidust
 • oled kohusetundlik, korrektne ja täpne oma töös 
 • oskad eristada olulist ebaolulisest
 • oled iseseisev ja sisemiselt motiveeritud, hea suhtlemisoskuse ja organiseerimisvõimega 
 • kasutad vabalt inglise keelt nii kõnes kui kirjas
 • kasuks tuleb programmeerimiskogemus, varasem kogemus rakendusadministraatori või peakasutajana, teadmised molekulaarbioloogiast

Sind ootavad: 
 • vastutusrikas ja huvitav täistööajaga töö arenevas rahvusvahelises biotehnoloogiaettevõttes Tartus
 • vajalik väljaõpe toetavas kollektiivis
 • mitmesugused ettevõttepoolsed soodustused, ettevõtte ühisüritused 

Soovitav tööga alustamise aeg:  esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus. Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisega.

Lisainfo: Kaitti Kattai 
kaitti.kattai@icosagen.ee


   personal@icosagen.ee                 Tel: +372 737 7080                                 www.icosagen.com

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.