Projektijuht
Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ-ga liituma 
PROJEKTIJUHTI

Peamised tööülesanded: 
 • valgutootmise tellimustööde projektide planeerimine, juhtimine, tulemuste analüüs ja dokumenteerimine, lõppraportite koostamine
 • DNA vektori disainimine ja kloneerimisskeemide koostamine
 • klientidega suhtlemine koostöös äriarendusmeeskonnaga 

Ootame kandideerima kui: 
 • omad bioloogia-, keemia- või geenitehnoloogiaalast haridust (vähemalt magistrikraadi, soovitavalt doktorikraadi)
 • suudad koordineerida projekte nii sisuliste tegevuste kui kliendisuhtluse osas 
 • Sul on väga hea suhtlemisoskus, organiseeritus, iseseisvus, õppimistahe ja analüüsivõime
 • Sul on väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • varasem töökogemus teadurina, doktorandina või eelpool nimetatutega võrdsustatud ametikohal 

Sind ootavad: 
 • väljaõpet kohapeal, täistööajaga töökohta Tartus kaugtöö võimalusega 
 • mitmekülgne ja huvitav töö 
 • eneseteostus- ja arenguvõimalused 
 • toetav tiim ja meeldiv töökeskkond rahvusvahelises ettevõttes 
 • motiveeriv töötasu ja ettevõttepoolsed hüved, ühisüritused

Töökoht asub Tartus. Soovitav tööleasumise aeg: esimesel võimalusel. Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisega. 

Lisainfo: personal@icosagen.ee 
Kandideerimiseks palume saata oma motivatsioonikiri ja CV aadressile personal@icosagen.ee 

    personal@icosagen.ee                 Tel: +372 737 7080                                 www.icosagen.com

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.