Projektid

EU53637 projekt „Icosageni arenguprogramm 2019-2021“  

Projekti eesmärk: tootearendus; tööprotsesside efektiivsuse suurendamine; personali teadmiste ja oskuste arendamine; teenuste tutvustamine läbi konverentsidel osalemise.

Projekti periood: 01.10.2019 kuni 27.03.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 180 721,80 eurot.

Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine Transfektsioonireagendina

(struktuuritoetuse registris nr 2014-2020.4.02.19-0180)

Projekti periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2020

Rakendusuuringu eesmärk: mõista transfektsiooni efektiivsuse ja tootlikkuse vahelisi

seoseid, kasutades rakku penetreeruvaid peptiide transfektsioonireagendina DNA viimiseks

imetajarakkudesse.

Rakendusuuringu tulemusel saadud teavet kasutatakse uue transfektsiooni reagendi arendamiseks, mille kasutamine tõstab oluliselt rekombinantsete valkude tootmise efektiivsust QMCF süsteemis.

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest SA Archimedes vahendusel. Toetuse summa on kuni 160 033,90 eurot.EU53258 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika EU“

Projekti eesmärk: Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine Euroopa klientidele.

Projekti periood: 28.11.2018 kuni 30.11.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 44 918,23 eurot.


EU53259 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika USA“

Projekti eesmärk: Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele.

Projekti periood: 01.08.2019 kuni 31.07.2022

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 36 740,00 eurot.EU53260 projekt „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus EU“

Projekti eesmärk: Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine Euroopa klientidele.

Projekti periood: 01.04.2019 kuni 30.11.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 41 952,98 eurot.

 
EU53261 projekt „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus USA“

Projekti eesmärk: Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele.

Projekti periood: 01.04.2019 kuni 28.02.2022

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 32 943,00 eurot.