Projektid

2014- 2020.15.03.21-0120 projekt „An immune stimulatory approach to vaccination against coronavirus“ (ICOISR)

Projekti eesmärk: intranasaalselt manustatava ja toatemperatuuril stabiilse COVID-19 vaktsiinikandidaadi aktiivkomponendi (antigeeni) ja selle tootmistehnoloogia arendamine.

Projekti periood: 01.09.2021 kuni 31.08.2023

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Toetuse summa on kuni 300 328,50 eurot.

2014-2020.4.02.21-0317 projekt „Tehnoloogilise alusplatvormi arendamine SARS-COV-2 ja teisi respiratoorseid viiruseid neutraliseerivate preparaatide loomiseks hüperimmuniseeritud lehmade ternespiimast (BioMask)”  

Projekti eesmärk: luua tehnoloogiad respiratoorse trakti viiruste vastaste lahuste tootmiseks, kasutades selleks viirusvalkudega immuniseeritud lehma ternespiima.

Projekti periood: 01.01.2021 kuni 31.07.2023

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 2 105 595,15 eurot.
2014-2020.4.02.21-0314 projektile „Development of therapeutic IgA molecules and expression platform for SARS-CoV (sIgA-Covid)”

Projekti eesmärk: arendada välja uudne sekretoorsel immunoglobuliin A (sIgA) antikehal pōhinev respiratoorsete viiruste vastane raviantikehade arendusplatvorm.  

Projekti periood: 01.02.2021 kuni 31.12.2023

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 2 968 871,71 eurot.

httpsmediaicosagencomphotosEL_Regionaalarengufond_hor_EST-1_blockjpg

EU53637 projekt „Icosageni arenguprogramm 2019-2021“  

Projekti eesmärk: tootearendus; tööprotsesside efektiivsuse suurendamine; personali teadmiste ja oskuste arendamine; teenuste tutvustamine läbi konverentsidel osalemise.

Projekti periood: 01.10.2019 kuni 27.03.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 180 721,80 eurot.

Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine Transfektsioonireagendina

(struktuuritoetuse registris nr 2014-2020.4.02.19-0180)

Projekti periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2020

Rakendusuuringu eesmärk: mõista transfektsiooni efektiivsuse ja tootlikkuse vahelisi

seoseid, kasutades rakku penetreeruvaid peptiide transfektsioonireagendina DNA viimiseks

imetajarakkudesse.

Rakendusuuringu tulemusel saadud teavet kasutatakse uue transfektsiooni reagendi arendamiseks, mille kasutamine tõstab oluliselt rekombinantsete valkude tootmise efektiivsust QMCF süsteemis.

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest SA Archimedes vahendusel. Toetuse summa on kuni 160 033,90 eurot.EU53258 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika EU“

Projekti eesmärk: Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine Euroopa klientidele.

Projekti periood: 28.11.2018 kuni 30.11.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 44 918,23 eurot.


EU53259 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika USA“

Projekti eesmärk: Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele.

Projekti periood: 01.08.2019 kuni 31.07.2022

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 36 740,00 eurot.EU53260 projekt „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus EU“

Projekti eesmärk: Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine Euroopa klientidele.

Projekti periood: 01.04.2019 kuni 30.11.2021

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 41 952,98 eurot.

 
EU53261 projekt „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus USA“

Projekti eesmärk: Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele.

Projekti periood: 01.04.2019 kuni 28.02.2022

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Toetuse summa on kuni 32 943,00 eurot.