Toiduainete mikrobioloogiline analüüsimine

Kompetentne partner toidu mikrobioloogilise kvaliteedi kontrolliks


Icosagen://media.icosagen.com/files/Terms_of_Sale_Icosagen_2020.pdf

 • Icosagen AS mikrobioloogia labor loodi jaanuaris 2009 ning akrediteeriti 12. veebruaril 2010 Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt kui ISO 17025 nõuetele vastav katselabor.
 • Akrediteerimistunnistus kannab numbrit L228 ning akrediteerimisulatus sertifikaadi lisana on leitav siit.
 • Alates 17. novembrist 2010 on mikrobioloogia laboril ka riiklikuks järelvalveks volitatud labori õigused.
 • Alates 25. novembrist 2015 on mikrobioloogia labor Baltimaades ainuke Mondelēz International poolt tunnustatud toidupatogeenide testimislabor.
 • Alates 01.01.2021 hakkab Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühingu Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse struktuuriüksus Eesti Akrediteerimiskeskus.


Pakume toiduainete ja loomasööda mikrobioloogilise ohutuse ning kvaliteedi kontrolli teenust:

 • Toiduainete, vee ja sööda mikrobioloogiline analüüsimine
 • Keskkonnaproovide mikrobioloogiline analüüsimine (hügieeni - ja õhuproovid)
 • Patogeenide tuvastamine molekulaarbioloogilisel (PCR) meetodil toiduainetest ning hügieeniproovidest
 • Mikrobioloogiliste söötmete vahendamine
 • Kestvuskatsed
 • Mikrobioloogiliste söötmete kontroll vastavalt standardile ISO 11133:2014
 • Konsultatsioonid ja teabepäevad

Analüüsitavaid proove võtame vastu tööpäeviti kl 08.30 - 16.00
Eerika tee 1, Õssu, Kambja vald, Tartumaa
61713, Eesti

Kirjuta oma soovidest!


Hinnapäringute, erisoovide ja küsimuste korral palume pöörduda laborijuhataja Ene Talpsepa poole:
ene.talpsep@icosagen.ee