Koroonaviirus

Kutsume koroonaviirusest paranenuid doonoriks! 

Ootame koroonaviirusest paranenuid doonoriteks, et läbi viia SARS-CoV-2 antikehapõhise immuunvastuse uuring. Proove kogume Saaremaal, Tallinnas ja Tartus. Pooled uuringuks vajalikest proovidest on juba kogutud ja hindame kõrgelt vabatahtlike doonorite panust, nende roll on olnud esmatähtis antikehade määramise testi tööle saamisel. Siiski vajame juurde doonoreid, et suurendada testi usaldusväärsust ja saada selgem pilt koroonaviirusega kaasnevast immuunsüsteemi vastusest. Kõikidele doonoritele oleme lubanud soovi korral anda ka tagasisidet nende endi SARS-CoV-2 vastaste antikehade tiitri kohta ja valimi suurenemisel oleme peagi seisus, kus saame seda infot juba usaldusväärselt oma doonoritele tagasi anda.

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust
tööpäeviti 9.00-16.00:

Täpsem info uuringu kohta ning konsultatsioon:
Qvalitas Arstikeskus
Dr Anu Planken
NUMBER: +372 5887 4933
NUMBER: +372 737 7078
EMAIL: kliinilineuuring@qvalitas.ee
EMAIL: anu.planken@icosagen.ee

Antikehade määramise test 


Diagnostilised testid SARS-CoV-2 nakkuse tuvastamiseks võib jagada kolme rühma: RNA määramisel põhinevad, immuunsüsteemi poolt toodetud viirusvastaste antikehade määramisel põhinevad (A) ning laboris toodetud antikehadega viiruse valkude tuvastamisel põhinevad (B). Nukleiinhappe analüüs põhineb viiruse RNA tuvastamisel ninaneelu proovist, seroloogiliste testidega otsitakse aga viirusvalkude (ehk antigeenide) vastu inimese immuunsüsteemi poolt toodetud antikehasid. Ninaneelu proovidest viiruse valkude tuvastamiseks võib kasutada ka diagnostilisi antikehi. Seega aktiivse nakkuse saab tuvastada nii nukleiinhappeanalüüsi kui ka diagnostiliste antikehadega. Seroloogilised testid näitavad, kas patsient on juba viirusnakkuse läbi põdenud. Senimaani on ainukeseks usaldusväärseks diagnostiliseks meetodiks viiruse RNA määramisel põhinev test, mis on oma olemuselt ajamahukas. Seega on väga oluline leida arendada välja kiiremad, kuid samas ka usaldusväärsed testid.

Icosagen on välja töötanud testi, mis põhineb immuunsüsteemi poolt toodetud viirusvastaste antikehade määramisel (joonisel variant A). Siiani testi valideerimiseks kasutatud kliinilised proovid viitavad, et test suudab edukalt tuvastada patsiendid, kes on SARS-CoV-2 viiruse läbi põdenud.

Antikehade signaali tugevust doonorite veres kirjeldav joonis näitab vabatahtlikel doonoritel viiruse läbipõdemisel tekkinud antikehasid viiruse erinevate valkude vastu. Näiteks selle valimiga vaatleme olukorda, kus kõigil paranenutel on tekkinud antikehad nukleokapsiidi valgu vastu, kuid samas ei ole tekkinud antikehasid kõigi ogavalgu erinevate piirkondade vastu (ogavalk on kokku pandud mitmest erinevast domeenist). Selleks, et välja uurida, kas ka vastupidine stsenaarium on võimalik, kus on tekkinud antikehad ainult ogavalgu vastu ja puuduvad nukleokapsiidi valgule, on tarvis immuunvastust analüüsida suurema hulga paranenute peal.

Lisaks on doonorite verest eraldatud ka esimesed antikehad, mille abil saab potentsiaalselt viirust detekteerida ka infektsiooni varajases staadiumis, pakkudes soodsa ja kiire alternatiivi praegusele viiruse RNA tuvastamise meetodile. Eraldatud antikehad on esmases tootmises, mille järel nende seondumine viirusvalkudele kinnitatakse ja pärast antikehade iseloomustamist saab neid kasutada diagnostilise testi loomiseks.

Icosagen on Eesti kapitalil põhinev biotehnoloogiafirma, mis on aastaid tootnud antigeene ja antikehasid erinevate bioloogiliste ravimiarendusprojektide tarvis maailma juhtivaimate laborite tarvis. Diagnostiliste reaktiivide (antigeenid, antikehad, reaalselt kasutatavad testsüsteemid) arendamiseks ja tootmiseks on olemas oskused, kogemused ja tootmisvõimsused. Näiteks on gripiviirus B –spetsiifiline antikeha, mida kasutatakse FDA poolt kinnitatud diagnostilistes immunoloogilistes kittides, toodetud Icosageni poolt. Uute arendustena on värskelt valmis saanud ka antikehad infarkti või sepsise diagnoosimiseks.